Soome isikuandmeseaduse (Henkilötietolaki (523/99)) § 10 sätetele vastav äriregistriandmete väljavõte

Registripidaja

Tarramestarit
Tapio Virtanen
Voudinkatu 9
21200 Raisio
Finland
Tel. 045 603 7766

Registri nimetus

Tarratulostin.fi internetikaupluse kliendiregister

Isikuandmete kasutuseesmärgid

Äriregistriandmeid kasutatakse ainult klientide teavitamiseks internetikaupluse uutest toodetest või teistest internetikauplusega tarratulostin.fi seotud küsimustest.Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Registriandmete sisu

Registrisse salvestatakse ainult tellimuse edastamisel antud andmed.

Tavapärased andmeallikad

Andmeid kogutakse esmajärjekorras kliendilt endalt teenuste kasutamise ja klienditeeninduse käigus. Teenuseandmeid kogutakse teenuste kasutamise käigus. Kliendiga seotud andmeid on võimalik hankida ja uuendada seaduses ettenähtud juhtudel kliendile teadaoleval otstarbel ka muudest andmeallikatest.

Andmete väljastamine ja edastamine

Kliendi isikuandmeid ei edastata tarratulostin.fi-st kolmandatele isikutele. Ametiisikutele edastatakse andmed ainult seadusega ettenähtud juhtudel ning kuritegeliku kasutamise ennetamiseks või kuritegeliku kasutusega seotud asjaolude väljaselgitamiseks. Isikuandmeid ei edastata Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatesse riikidesse.

Registriandmete kaitse

Tarramestarit halduses oleva internetikaupluse andmeturve ning isikuandmete konfidentsiaalsus ja kasutatavus tagatakse kõige uuemate tehniliste lahenduste ja haldusmeetmete abil. Isikuandmed on kaitstud keelatud või ettevaatamatusest tuleneva kasutamise eest. Isikuandmetega tegeleb ainult ettevõtte poolt selleks volitatud isik.

Kontrollimisõigus

Registreeritud isikul on Soome isikuandmeseaduse § 26 alusel õigus kontrollida, milliseid tema andmeid on isikuregistrisse salvestatud. Kontrollimistaotlus saadetakse kirjalikult ja allkirjastatult aadressile:

Tarramestarit
PL 66
21201 Raisio
Finland